Medlemskontingent i Tofte Fremad IF

 Alle som deltar i våre faste aktiviteter må være betalende medlemmer av Tofte Fremad IF.
Dette gjelder også trenere, lagledere, materialforvaltere, styremedlemmer osv.

Medlemskontingenten gir oss inntekter som går til å dekke utgifter til drift av klubbhus, strøm, forsikringer, brøyting, internett, medlemssystem og mye mer.

Alle våre medlemmer er forsikret gjennom NIF sine barneforsikringer til og med det året de fyller 12 år.
Fra fylte 13. år dekkes de av forskjellige ordninger for fotball og håndballFoto:  Arve Stamnes, Tofte Fremad IF


Medlemskontingent i Tofte Fremad IF pr. 2023:

MedlemPris pr. år
Barn150,-
Voksen250,-
Honnør (fra 67 år)150,-
Familie500,-
Trenere og lagledere50,-

For familiemedlemskap gjør vi vårt beste for å alltid fakturere billigste variant.