• Hva er ikke et varsel? 

  Handlinger eller praksis som er et brudd på idrettens regelverk, vedtatte retningslinjer og etiske normer, regnes som et kritikkverdig forhold. En melding om dette til ditt organisasjonsledd er å regne som et varsel.

  Det er også flere forhold som ikke regnes som et varsel. Dette kan være:

  • Misnøye med eller uenighet rundt beslutninger og vedtak som er fattet i tråd med idrettens regelverk.

  • Saker som meldes inn som ikke er å anse som et brudd på idrettens lover og regelverk.

  • Kritikkverdige forhold som berører personer eller arenaer som ikke faller innenfor idrettens ansvar å behandle.

  • Om du er usikker på om noe er et varsel, ta kontakt med lederen for ditt organisasjonsledd eller be om råd her.