Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Tofte Fremad IF tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.


Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.
Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.
Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/)

Om du synes det er vanskelig å si ifra på egen hånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan enten:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening

  • Ringe leder i gruppa du trener med

  • Snakke med helsesøster på skolen

  • Snakke med fastlegen din


Hvor/til hvem sendes varselet?
Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator (Arve Stamnes) som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med Camilla over telefon (926 23 647).

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!
I Tofte Fremad IF har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Temaside
Om du ønsker å lære mer om tema du kan varsle om – se våre temaside