Fairplay vert


En Fair Play-vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen. 

Dette betyr blant annet ekstra fokus på at dommerne blir tatt godt vare på og behandlet med respekt. Vi trenger mange dommere i regionen for at alle kampene skal kunne gjennomføres. Dersom de blir godt tatt imot, og får en god opplevelse, vil de trives bedre i rollen sin og fortsette utviklingen til det beste både for seg selv og håndballen.
Fair Play-vert:

  • En person fra hjemmelaget/arrangørklubben oppnevnes som kampens vert
  • Personen ifører seg NHF sin Fair Play-vest
  • Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens vert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver

Fair Play-vertens oppgaver:

Før kamp:

  • Ønske spillere, trenere og dommere velkommen til kamp og oppfordre til god stemning og Fair Play, eventuelt henvise til garderobe
  • Sørge for at lydfil/video med Fair Play-budskap avspilles før kamp eller at speaker leser opp «Fair Play-tekst» (se teksten nederst i saken)

Under kamp:

  • Være godt synlig i hall og på tribuneområde og fremme god sportsånd.
  • Sørge for at alle får en positiv opplevelse. Om det skulle være nødvendig, ta tak dersom noen ikke opptrer som ønskelig, på eller utenfor banen. Henvise til "Fair Play".
  • Ha ekstra oppmerksomhet på uønsket adferd mot dommere.
  • Følge med på om det filmes/streames fra tribunen - HUSK! det er ikke tillatt uten samtykke. Og ikke i det hele tatt under 15 år.  

Etter kampen:

  • Dersom det oppstår uønskede hendelser som ikke er forenelig med Fair Play – meld fra til klubben/klubbstyret og be de ta saken videre med regionen dersom det er nødvendig.