Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?
Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.
Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.
Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.
Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her. 

Varsle med navn
Du kan varsle med navn og bruke egen epost-adresse. Når vi mottar et varsel, vil vi behandle det fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som sier ifra og den/de det eventuelt varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.

Varsle anonymt
Du kan velge å være anonym og varsle uten navn. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord på SMS eller epost slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Om du velger å være anonym i en varslingssak kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette er på grunn av at det kan være vanskeligere å opplyse saken eller at saksbehandlerne velger å ikke gå videre for å sikre varslers anonymitet. Spør gjerne din saksbehandler om råd og mer informasjon.

 

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.

  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.

  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.

  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss.

Hva skjer når du har sendt inn varselet?
Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 2 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator (Arve Stamnes) som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, kontakt Camilla (926 23 647)