Dugnad


Håndballgruppa drives på helt på frivillig basis og vi er helt avhengige av dugnadsinnsats fra foreldre og ildsjeler for at treninger og kamper skal kunne gjennomføres på en god måte.I all hovedsak dreier vår dugnadsinnsats å være trener eller lagleder for våre lag i tillegg til velvillighet fra foreldre slik at vi får gjennomført våre hjemmekamper og tildelte turneringer på hjemmebane gjennom sesongen.Tofte Fremad har relativt lite dugnadsaktivitet utenom nevnte punkter.  -Hos oss vil verken spillere eller foreldre bli pålagt salg av småkaker, sokker eller lignende til klubben eller til håndballgruppa.
Derimot står lagene fritt til å gjennomføre noe dugnadsinnsats for å skaffe penger til lagkassa for bruk til f.eks cuper, avslutninger, reiser med mer.