I Tofte Fremad IF håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det er to faste saksbehandlere fra styret som håndterer saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

En saksbehanlder ivaretar kommunikasjon med varsler, den andre ivaretar kommunikasjon med den som er varslet om.
 

Viktige prinsipper for alle sakene er:
  • Konfidensialitet - fortrolig informasjon skal ikke deles
  • Habilitet - saksbehandler skal være upartisk og ikke ha personlige interesser i saken
  • Kontradiksjon - den personen det varsles om får vite om og presentere sin versjon av saken
Dersom en av de faste saksbehandlerne erklæres inhabil, oppnevnes en ny. 

I Tofte Fremad IF bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Varslinger er prioriterte saker som skal håndteres snarest mulig.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se Varsling