Overordna målsetting:

Området skal fremstå som et godt vedlikeholdt idrettsanlegg. Spilleflaten på kunstgressbanen skal være så bra som det er mulig å få til, ut ifra de ressurser klubben til enhver tid rår over.

Omliggende arealer skal også fremstå som velholdte og velstelte.

Kjøreregler for bruk av anlegget:

 • Området skal brukes med omtanke (og kjærlighet )
 • Trener/lagleder har hovedansvaret, men alle brukere av anlegget har et ansvar for at anlegget forlates ryddet og at alt utstyr er satt på plass.
 • Alle skal sjekke ristene ved bekkeinntakene (2 stk), spesielt når det har vært regnvær.
 • Målene skal flyttes skånsomt slik at kunstgresset ikke blir ødelagt. Målene skal settes på anvist sted. DETTE ER SPESIELT VIKTIG VINTERSTID PGA BRØYTING!
 • Det er ikke tillatt å nyte rusmidler (røyk, snus, alkohol og lignende) på og rundt banen.
 • Sykler skal plasseres utenfor idrettsanlegget, dvs utenfor gjerdet.
 • Tyggegummi, snus og lignende skal ikke spyttes ut på området.
 • All søppel skal kastes i avfallskurver. Søppel som ligger utover skal plukkes opp og kastes i avfallskurvene. Plukk gjerne opp andres søppel
 • Respekter oppsatte treningstider. Overlat banen til neste lag straks økta er over.

          FORLAT ANLEGGET SLIK DU ØNSKER Å MØTE DET !

Det er ikke tillatt å:

 • Sykle eller kjøre motorkjøretøy på banen.
 • Klatre i mål og ballfangernett
 • Bruke skruknotter
 • Benytte utstyr som ikke er beregnet for eller som kan skade anlegget.

Hovedprinsippet er at kamper har prioritet foran trening, trening har prioritet foran uorganisert aktivitet.