Lindum Oredalen AS sponser oss!
Lindum Oredalen AS

Lindum Oredalen AS sponser oss!

Lindum Oredalen AS er et datterselskap og tar i mot og behandler avløpsslam, forurenset grunn og forurenset betong. Selskapet benytter seg av de prinsipper og den kompetansen som er utviklet i Lindum for bearbeiding av avfall. Virksomheten er lokalisert i Oredalen i Hurum kommune.

Åpningstider:
Mandag–fredag  kl. 07.30–15.00
Senere innkjøring etter avtale

Kontaktinformasjon

Telefon
46 89 54 44
E-post
vekt.oredalen@lindum.no
Hjemmeside
Adresse
Tofteveien 35, 3482 Tofte
Klikk her for å gå til sponsoroversikten.

Sponsorer