Tofte Fremad IF avholder sitt årsmøte 10. mars kl. 19:00. Gjennomføringen skjer digitalt på Teams. Alle medlemmer som i løpet av 2021 er fylt 15 år eller mer er velkomne til å delta.

Påmelding må skje på forhånd ved epost til post@toftefremad.no

Årsmøte protokollunderlag​ (kontrollutvalgets beretning lagt inn 09.03 kl. 20:30) 

Sponsorer