Nytt konsept!

LØP NÅR DU VIL! 

I disse tider hvor alt av idrettslige aktiviteter har blitt avlyst/begrenset eller utsatt, er det et stort behov for et alternativ for å holde seg i aktivitet. Virtuell løpskarusell er en arrangementsform som er i ferd med å spre seg med raskt økende deltagelse. Og ja, kanskje er det noe som har kommet for å bli også for fremtida.....

Tofte Fremad IF henger seg på og tilbyr, i første omgang, et virtuellt trimtilbud
 

Tofte Trial Challenge 2020

Trasé - ca. 7,6 km
Røskestadvannet - Snøplogleina - Tronkemyra - Lille Striglevann - Striglevannet - Juvet - Barlindvannet - Raumyråsen - Høymyrdalen - Tronkemyra - Røskestadvannet.

Åpent for alle. Deltagerkontingent kr. 350,- for voksne 16 år og eldre. Deltagerkontingent kr 100,- for barn og unge 15 år og yngre. Betalt kontingent gir gratis deltagelse på neste gangs Rødseterpytten Rundt. 

Premiering:
  • Tofte Trial Challenge 2020 medalje til alle som har gjennomført en eller flere ganger
  • Premie til deltager med flest gjennomføringer​
  • Premie basert på tid - aldersbestemte klasser
  • Premie for beste skildring / beskrivelse av en gjennomføring ( på FB, blogg eller annet medium )
  • Premie for beste foto fra Tofte Trial Challenge 2020
Bilder fra traseen.
Øverst fra venstre: Lille Striglevann, Juvet, Barlindvannet
Nederst fra venstre: Striglevannet, Raumyråsen, Raumyråsen


 
 

 

Sponsorer