Vi begrenser utleie fra 3. november
Tatt i betraktning den siste tidens raske økning i Korona smittetilfeller, leier vi inntil videre ut
kun til arangementer for barn tilhørende samme kohort ( eks. samme skoleklasse )

Regler for utleie av Tofte og Fremad klubbhus fra 12. mai og inntil videre

 • En ansvarlig «arrangør» som har ansvar for at smittevernhensyn praktiseres
 • Regelen sier maksimum 50 personer, dog minimum 1 meters avstand mellom hver enkelt
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har luftveisplager
 • Alle besøkende skal vaske seg når de kommer inn i lokalene
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.
Før arrangement:
 • Ansvarlig «leietager» setter ut stoler. Kun denne skal berøre stolene
 • Minimum 1 meter mellom alle stoler i alle retninger
 • Antibac lett synlig og tilgjengelig i inngangsparti og inne i lokalet
Etter arrangement:
 • Den ansvarlige må utføre forsterket renhold. Det vaskes med mikrofiber og vann:
  • Vaske over stolene
  • Vaske dørhåndtak ute og inn (ved inngang, toaletter og inn i lokalene)
  • Vaske over armlener og øvre kanter på stoler
  • Vaske over lysbrytere
  • Vaske over servanter og kraner
  • Andre aktuelle kontakt / berøringspunkter i rommene
Vask hendene etter utført vaskearbeid

Sponsorer