Virtuelle løpskaruseller

Nytt konsept under utarbeidelse.... kommer plutselig!


TOFTE FREMADS VIRTUELLE LØPSKARUSELL BLIR ET HELT NYTT TILBUD I 2020:  LØP NÅR DU VIL! 

I disse tider hvor alt av idrettslige aktiviteter har blitt avlyst/begrenset eller utsatt, er det et stort behov for et alternativ for å holde seg i aktivitet. Virtuell løpskarusell er en arrangementsform som er i ferd med å spre seg med raskt økende deltagelse. Og ja, kanskje er det noe som har kommet for å bli også for fremtida.....

Tofte Fremad IF henger seg på og setter i gang to alternative virtuelle trimkaruseller


Tofte Fremads kjappeste 2020

Trasé: 5 km. Start fra Røskestadvannet - vending ved Rødbysetra ... start/mål blir merka.
Krever medlemsskap i Tofte Fremad IF. Gratis deltagelse.

Hvem er raskeste kvinne og raskeste herre på 5 km vei i Tofte Fremad IF?
Aldersjusterte tider i henhold til WAVA 2006-tabeller.
https://www.kondis.no/getfile.php/1309748.1495.psypdddsvy/wavakalkulator.htm

Eksempel:
Mann 20 år - løpstid 20:00 min - aldersjustert 19:47 min
Mann 60 år - løpstid 24:36 min - aldersjustert 19:47 min

​Løp så mange ganger du vil. Raskeste tid teller. Premieseremoni under Rødseterpytten Rundt i oktober 2020.

Resultater dokumenteres ved bruk av Strava. Nærmere detaljer kommer...

Egen FB gruppe og Strava Club og -segment blir opprettet for arrangementet...


Tofte Trial Challenge 2020

Trasé - ca. 7,6 km
Røskestadvannet - Snøplogleina - Tronkemyra - Lille Striglevann - Striglevannet - Juvet - Barlindvannet - Raumyråsen - Høymyrdalen - Tronkemyra - Røskestadvannet.

Åpent for alle. Deltagerkontingent kr. 350,- for voksne 16 år og eldre. Deltagerkontingent kr 100,- for barn og unge 15 år og yngre. Betalt kontingent gir gratis deltagelse på Rødseterpytten Rundt i oktober 2020. 

Premiering:
  • Tofte Trial Challenge 2020 medalje til alle som har gjennomført en eller flere ganger
  • Premie til deltager med flest gjennomføringer​
  • Premie basert på tid - aldersbestemte klasser
  • Premie for beste skildring / beskrivelse av en gjennomføring ( på FB, blogg eller annet medium )
  • Premie for beste foto fra Tofte Trial Challenge 2020
Resultater dokumenteres ved bruk av Strava. Nærmere detaljer kommer...

FB gruppe for arrangementet: Tofte Trial Challenge 2020 på Facebook
Strava Club for Tofte Fremad IF: Tofte Fremad - Løp
Strava segment ( løypa ) opprettet: Foreløpig ikke public da Strava blokkerte for nye public segments 10. april. Vi har søkt om å få den publisert.
Påmelding: Eqtiming.no... under utarbeidelse

Bilder fra traseen.
Øverst fra venstre: Lille Striglevann, Juvet, Barlindvannet
Nederst fra venstre: Striglevannet, Raumyråsen, Raumyråsen


 
 

 

Sponsorer