Håndball 6-8 år

Vi har tatt sommerferie.  Treningsstart august 2020

Treningstider:   Onsdag 17:00 - 18:00

Trenere

Ann Cathrin Maijala
Hanne Torgersen
Ida Johannessen
Therese Gulbrandsen
Trine Thorsen
Øyvind Røed Jensen

Lagledere:

J6 Heidi Renate Lona 986 89 135
G6 Ida Johannessen 992 91 784
J7 Ann Cathrin Maijala 910 03 997
G7 Therese Gulbrandsen 469 65 084
J8 TBA  
G8 TBA  

Sponsorer