Program

Tofte Triatlon 2017 promo på Youtube

Dato for arrangement
Søndag 16. juli 2017

Påmelding
Påmelding ( på WEB ) er åpen inntil kl. 08:15 for de voksne med start kl. 09:00
Påmelding ( på WEB ) er åpen inntil 30 min før start i hver barnepulje.

Påmelding: http://reg.eqtiming.no/?EventUID=35928

Sprint og Supersprint

Kl. 08:00     - Skiftesoner åpner
Kl. 08:30     - Skiftesone Sprint stenger
Kl. 08:30     - Racebriefing - info og sikkerhetsregler til deltagere Sprint / Supersprint
Kl. 09:00     - Start Sprint 17 år +, Supersprint 15 - 16 år samt Sprint- og Supersprint 3-manns lag
Kl. 11:00     - Premieutdeling

BarneTri

Kl. 10:15     - Skiftesoner Barne-Tri 6 - 9 år åpner
Kl. 10:45     - Skiftesoner Barne-Tri 6 - 9 år stenger
Kl. 11:00     - Start Barne-Tri 6 – 9 år

Kl. 11:15     - Skiftesoner Barne-Tri 10 - 12 år åpner
Kl. 11:45     - Skiftesoner Barne-Tri 10 - 12 år stenger
Kl. 12:00     - Start Barne-Tri 10 – 12 år

Kl. 12:45     - Skiftesoner Barne-Tri 13 - 15 år åpner
Kl. 13:15     - Skiftesoner Barne-Tri 13 - 15 år stenger
Kl. 13.30     - Start Barne-Tri 13 – 15 år
Kl. 14:45     - Premieutdeling Barne-Tri 13 - 15 år
Kl. 15:00     - Slutt

Vi tar forbehold om mindre justeringer i programmet 

Klasseinndeling Sprint individuelt

K15-16
K17-19
K20-29
K30-39 osv

M15-16
M17-19
M20-29
M30-39 osv

Klasseinndeling Lag Sprint
15-16 år - felles
17år og eldre - felles


 

Sponsorer