Veiledning for kioskvakter

Generelt :

Tofte Fremad IF er en frivillig organisasjon som er tuftet på dugnad og felles innsats. Kioskinntekten er en stor og ikke minst viktig inntektskilde for klubben. Vi er derfor avhengig av at foresatte stiller på de kioskvaktene som lagene blir tildelt. Det er det laget som har hjemmekamp som også skal sørge for at kiosken er åpen. På den måten vil ikke andre lag lide under at «noen andre» skulle hatt kioskvakt.

Forlat kiosken slik du ønsker å møte den !

Arbeidsoppgaver kioskvakt Tofte :

 1. Kioskvaktene bør møte ca 45 min før kampstart.
 2. Nøkkel og kasse hentes på Brinkeligrinda Spill og Godt.
 3. Den som henter kassa må signere i permen, slik at vi vet hvem som hadde kioskvakt sist.
 4. Kioskvaktene må ha med seg 2 liter vaffelrøre hver.
 5. Dørene oppe og nede låses opp.
 6. Flagget skal heises.
 7. Annen nødvendig info som priser henger i kiosken
 8. Det skal ligge 2500 kr i kassa som veksel. Kontroller at det stemmer.
  • Klubbdommer skal ha 150 kr pr.kamp + en brus. Husk kvittering.
  • Kretsdommere  får pengene inn på konto, men husk å få kvittering m/kontonr.
 9. Alle dommere får 1 brus.
 10. Gi beskjed til kioskansvarlig hvis det er lite varer/mangler varer
 11. Garderobene og gangen skal feies etter kamp.
 12. Flagget skal fires og søppelkasser tømmes. Husk å sette inn nye plastposer.
 13. Hvis kioskvakta er den siste som forlater området, sjekk at dører på klubbhuset er låst. Husk ballrommet på nordsiden.
 14. Dagens omsetning (- 2500 kr) settes inn på kontonr 2240.30.00438, kvitteringen legges i konvolutten.
 15. Kasse og nøkler leveres tilbake til Brinkeligrinda.

Det er viktig at alle møter til sin kioskvakt, om du ikke kan må du selv skaffe stedfortreder evt gi beskjed til foreldrekontakten som organiserer lagets kioskvakt.

                            

Sponsorer