Veiledning for kioskvakter

INSTRUKS FOR KIOSKVAKT
 
Tofte Fremad IF er en frivillig organisasjon som er tuftet på dugnad og felles innsats. Kioskinntektene er en stor og ikke minst viktig inntektskilde for klubben. Vi er derfor avhengig av at foresatte stiller på de kioskvaktene som lagene blir tildelt. Det er det laget som har hjemmekamp som også skal sørge for at kiosken er åpen. På den måten vil ikke andre lag lide under at «noen andre» skulle hatt kioskvakt.

Arbeidsoppgaver kioskvakt Tofte:

Før kampstart

   Kioskvakten bør møte ca. 45 minutter før kampstart.
   Nøkkel og kasse hentes på Tofte Storkiosk (bensinstasjonen).
   Den som henter kassa må signere i boken som ligger på Storkiosken, slik at vi vet hvem som hadde kioskvakt sist.
   Kioskvaktene må ha med seg 3 liter vaffelrøre hver.
   Dørene oppe og nede låses opp.
   Flagget skal heises.
   Pølsevannet settes på.
   Annen nødvendig info som priser henger i kiosken.
   Det skal ligge kr. 2.500,- i kassa som veksel. Kontroller at det stemmer.

Etter kampslutt

   Klubbdommer skal ha kr. 150,- pr. kamp + en brus. Husk kvittering.
   Kretsdommer får pengene inn på konto, men husk å få kvittering m/kontonr.
   Alle dommere får 1 brus.
   Gi beskjed til kioskansvarlig hvis det er lite varer/mangler varer: SMS Mona 908 57 856 /Messenger
   Garderobene og gangene skal feies etter kamp. Ansvarlig:
   Flagget skal fires.
   Søppelkasser tømmes inne OG ute. Husk å sette inn nye plastposer, ute og inne.
   Gulvet i kiosken skal feies hvis det er skittent.

   Ta en titt på listen over kommende fotballkamper. Er det kamp innenfor 2 dager etter, ta opp pølser, lomper og brød. Hvor mye? Hvor mye solgte du i dag?
   Hvis kioskvakta er den siste som forlater området, sjekk at dører på klubbhuset er låst. Husk ballrommet på nordsiden.
   Dagens omsetning (- kr. 2.500,-) settes inn på kontonr 2240.30.00438, kvittering legges i konvolutten. Vipps evt. beløpet over til vippsnr 11272. Dette må noteres bak på oppgjørsskjemaet.
   Kasse og nøkler leveres tilbake til Tofte Storkiosk.

Det er viktig at alle møter til sin kioskvakt, om du ikke kan må du selv skaffe stedfortreder eller gi beskjed til foreldrekontakten som organiserer lagets kioskvakt.
 
Forlat kiosken slik du ønsker å møte den 😊
Tofte Fremad IF
Mona Lippert-Bakke, kioskansvarlig. Mobilnr 908 57 856
                            

Sponsorer