Visjoner og verdier

Våre visjoner er at Tofte Fremad IF skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan i lokalmiljøet.
Våre medlemmer skal være glade og stolte over å tilhøre Tofte Fremad IF fordi vi gjennom idrettsglede, trivsel, stort engasjement og mangfold skaper sunne holdninger. 
Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet på Tofte og Filtvet.

Tofte Fremad IF sine kjerneverdier er:

  • Glede
  • Respekt
  • Inkluderende
  • Posistive

Sponsorer