Bli medlem i klubben vår du også!

Ønsker du å bli medlem?

- Klikk her for innmelding i Tofte Fremad IFVelkommen som medlem!
 
Medlemstype Medlemskontingent 2022
Familie 500.-
Voksen 250.-
Barn t.o.m 20 år 150.-
Pensjonist 150.-


Medlemskontigenten er en viktig del av inntektene til Tofte Fremad IF.
Denne kontigenten, sammen med
Grasrotandelen, tilskudd fra idrettsforbundet, sponsorinntekter, kiosksalg osv, 
dekker de utgiftene som går på selve anleggene : nedbetaling av lån (kunstgressbanen), forsikringer, 
vedlikehold av baner, strøm, renovasjon, vann og avløp, utvendig og innvendig vedlikehold av klubbhusene osv. 


Aktivitetsgebyr Fotball 2022 :

Årskull Pr. år Nivå
G/J 6-8 år 600,- 5´er og 7´er fotball
G/J 9-10 1100,- 5´er og 7´er fotball
G/J  11-14 1600.- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
G/J 15-16 2500,-- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
Jr. 2700.- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
A-Lag 3600.- 11´er fotball
Old-Boys 1500,-  


Aktivitetsgebyret går i sin helhet til å dekke kostnader for den aktiviteten som du eller dine barn deltar i.
Dette skal være med på og dekke utgifter som: påmeldinger til cup- og seriekamper, utstyr,
sosiale tilstelninger, forsikringer, dommerutgifter, lagslisenser osv. 
Noe av aktivitetsgebyret går også med til å nedbetale renter og avdrag på kunsgressbanen.

Aktivitetsgebyret deles i to terminer, en på våren og en høsten.


Aktivitetsgebyr Håndball 2022 :

Årskull Aktivitetsgebyr (pr. år) Kamptilbud
6-8 år 800,- Lørdagsturneringer på minibaner
9-10 år 900,- Søndagsturneringer på kortbane
11-15 år 1000,- Seriespill
16-25 år 500,- Ingen serie eller cuper i år
25 + 1500,- Ingen serie eller cuper i år


Aktivitetsgebyret går i sin helhet til å dekke kostnader for den aktiviteten som du eller dine barn deltar i.
Dette skal være med på og dekke utgifter som: påmeldinger til cup- og seriekamper, dommerutgifter, utstyr, samt trenerutdanning m.m
For voksentreningene dekker aktivitetsgebyret innkjøp av utstyr og halleie til kommunen.


Aktivitetsgebyret deles i to terminer, en på våren og en høsten.


Aktivitetsgebyr for Allidrett 2020 : 300 kr. 

Sponsorer