Rødseterpytten Rundt 2016

Påmelding er åpnet!  smiley
link til påmelding

NB! Det nye, kortere løypealternativet - Kjappfoten - er endret fra 6,4 km til 7,5 km. Lengre distanse, men totalt sett en lettere løypetrase.
  

 

Sponsorer