Aktivitetsdag

 Aktivitetsdag

Klubbhus Fremad -

Start: 17. februar 2020, klokka 12:00

Slutt: 17. februar 2020, klokka 17:00

Aktivitetsdag

Arena: Klubbhus Fremad


Sponsorer